Ferno Mobility AS ønsker å være en pådriver og en rådgiver for det grønne skiftet. Vi ønsker å bidra til å nå FNs bærekraftmål, og gjøre det vi kan for å sammen nå de målene.

Vi har fokus på å bruke materiale som kan gjenvinnes og gjenbrukes, sammen med partnere som også kan vise til klare mål for og om en bærekraftig produksjon.

Ved å benytte oss av kvalitetsprodukter med lang levetid og som kan gjenbrukes, som for eksempel Whelen-produkter reduserer vi avfallsmengden.

Vi tar samfunnsansvar og er opptatt av å være en inkluderende arbeidsplass.

Våre lokaler på Skoppum er energieffektive med jordvarme og varmepumper, og vi ønsker i fremtiden å utbedre løsninger med solcellepanel og solfangere for å effektivisere energiforbruket ytterligere.