Fagansvarlig Utrykningskurs / Utrykningsinstruktør for VIB

Geir Engely

Geir er utdannet Paramedic og utrykningsinstruktør.

Med over 23 års erfaring fra ambulansetjenesten har han de siste årene jobbet som ulykkesgransker både fra Statens Vegvesens «Ambulanseulykkesgruppe» (2009-2015) og som ulykkesgransker for Oslo Politidistrikt (2016 – 2019) i tillegg til jobben som utrykningsinstruktør i ambulansetjenesten i Oslo.

kurs@iuvrv9y26nepqfr5.prev.site
+47 916 15 122

Volvo V60 CC

Volvo XC70 (skolebil Terje)

Utrykningsinstruktør
Terje Tutturen

Terje er utdannet Politi og jobbet hele sin karriere i Politiet.
Terje har hatt funksjon som utrykningsinstruktør fra Politiet siden han ble godkjent kjøreinstruktør i 1985.
Meste av tjenestetiden i Politiet innenfor trafikk og utdanning. Terje var med å starte kjøreopplæringen ved Politi Høyskolen (PHS).
Kjørt «sivile» kurs siden starten på 1990 for de fleste nødetater i Norge.
Terje har vært vært undervisningsansvarlig for Avinor, Forsvaret, Follo Brannvesen og Moss Interkommunale Brannvesen, og har også siden 2015 undervist i Yrkessjåførdirektivet på Buss og Tungbil.
Terje startet som instruktør for VIB høsten 2020 og disponerer en Volvo XC70 utrykningsbil.

kurs@iuvrv9y26nepqfr5.prev.site

Tlf+47 91375980