Volvo XC70 (skolebil Terje)

Utrykningsinstruktør
Terje Tutturen

Terje er utdannet Politi og jobbet hele sin karriere i Politiet.
Terje har hatt funksjon som utrykningsinstruktør fra Politiet siden han ble godkjent kjøreinstruktør i 1985.
Meste av tjenestetiden i Politiet innenfor trafikk og utdanning. Terje var med å starte kjøreopplæringen ved Politi Høyskolen (PHS).
Kjørt «sivile» kurs siden starten på 1990 for de fleste nødetater i Norge.
Terje har vært vært undervisningsansvarlig for Avinor, Forsvaret, Follo Brannvesen og Moss Interkommunale Brannvesen, og har også siden 2015 undervist i Yrkessjåførdirektivet på Buss og Tungbil.
Terje startet som instruktør for VIB høsten 2020 og disponerer en Volvo XC70 utrykningsbil.

kurs@fernomobility.com

Tlf+47 91375980