Ferno Mobility AS er en av Norges fremste tilbydere av biltilpasning, bilinnredning og bilombygging. Vi er en komplett One Stop Shop og har i mer enn 40 år levert spesialtilpasning og ombygging av kjøretøy til blant annet Politet, Forsvaret, helseforetak og brann- og redningstjenester. Våre leveranser inkluderer blant annet lege- og legevaktbiler, ambulanser, innsatslederbiler, røykdykkerbiler, tunnelevakueringsbiler, med mer.Ferno Mobility AS er også spesialister på montering av bilinnredning og leverer blant annet varebilinnredning til din yrkesbil, samt skreddersydde innredningsløsninger tilpasset nødetater. Vi leverer også et stort antall biler utrustet med dekor/profilering, ekstralys, arbeidslys og/eller varsellys, og med våre sertifiserte montører kan vi også tilby montering, installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOMNETT). Vi samarbeider tett med flere bilimportører, leasing- og biladministrasjonsselskaper, nødetater, Forsvaret og en rekke entreprenører og kommuner.

Whelen Logo