Jump to content
Ferno111

Tjenester

Som leverandør og spesialister på montering av bil- og varebilinnredning til yrkesbil leverer vi også et stort antall biler utrustet med dekor/profilering, ekstralys, arbeidslys og/eller varsellys. Skreddersykke innredningsløsninger tilpasset nødetater er også en del av vår ekspertide. 

Med våre sertifiserte montører kan vi også tilby montering, installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (EKOMNETT).

© 2024 Ferno Norden