Jump to content
Ferno luft optimized

Ferno Mobility

- En av Norges fremste tilbydere av biltilpasning, bilinnredning og bilombygging

Ferno Mobility er en komplett One Stop Shop og har i mer enn 40 år levert spesialtilpasning og ombygging av kjøretøy til blant annet Politet, Forsvaret, helseforetak og brann- og redningstjenester. Våre leveranser inkluderer blant annet lege- og legevaktbiler, ambulanser, innsatslederbiler, røykdykkerbiler, tunnelevakueringsbiler, med mer. Vi samarbeider tett med flere bilimportører, leasing- og biladministrasjonsselskaper, nødetater, Forsvaret og en rekke entreprenører og kommuner.

V60l

Ferno Norden Gruppen ble etablert i 1979 og har vært i markedet for prehospitalt utstyr og ombygging av spesialkjøretøy i 40 år.

I 2019 ble Ferno Mobility AS skilt ut som eget selskap for å sikre fullt fokus på biltilpasning, bilinnredninger og bilombygning.

© 2024 Ferno Norden