Jump to content
Whelen Core DVI hovedbilde

Toyota Land Cruiser med Whelen Core DVI

Innsatslederbil til Rogaland Brann- og Redningsvesen

Vi hadde gleden av å levere en innsatslederbil til Rogaland Brann- og Redningsvesen i 2021, bygget på Toyota Land Cruiser. Lys- og varslingsanlegget på bilen bygget vi med Whelen CenCom Core med DVI-funksjon. Whelen har tatt lysteknologien opp et nivå med sitt Coresystem, noe som gjør hverdagen mye enklere og tryggere for deg som jobber som utrykningsmedarbeider.

Bilen er levert med en Whelen Legacy full spec.-lysbøyle med trafikkleder, samt Whelen ION Super LED-lamper i grillen, speilhusene og bak på bilen.

Med Whelen Core med DVI-funksjon får du en rekke innovative blinkemønstre som erdesignet og utviklet for å oppnå et særdeles avansert nivå av sikkerhet på åstedet, og somgjør at lysbildet ved nattestid blir vesentlig roligere samtidig som det ikke går på bekostningav eff ekten. Dette er laget for å gjøre arbeidet ditt som utrykningsmedarbeider tryggere, ogskaper samtidig et mer behagelig lysbilde ved og rundt åstedet for øvrige trafi kanter.

Tv-skjerm for live-overføring fra bilen tiloperasjonssentralen

I bagasjerommet der vi har tilpasset med TV-skjerm for LIVE-overføring av bilder fra bilen tiloperasjonssentralen via et 360 graders kamera.

Whelen Core med DVI-funksjon byr på et hav av blinkemønstre og en rekketilleggsfunksjoner. Blant annet kan lysene programmeres til å dimmes automatisk når en avframdørene åpnes, noe som gjør at sjåfør og passasjer enklere får en oversikt oversituasjonen når de ankommer åstedet og samtidig ikke blendes av varsellyset. Ved atlysintensiteten økes og senkes gradvis kommer det tydeligere fram når og om kjøretøyet erparkert, og det blir dermed vesentlig enklere for medtrafi kanter å manøvrere rundt åstedet.

Vårt kontrollpanel med Ferno Bøtt’n for enkel betjening av sirene og blålys. I tillegg har vimontert aktiv holder for Motorola radioterminal.

Én av mange fordeler med Whelen Core er at dersom hele din park av utrykningskjøretøy erutstyrt med dette systemet, så vil alle kjøretøyene blinke synkront. Om det står parkert fl erebiler på rekke ved åstedet så vil dette gjøre at alle bilene blinker i takt, som igjen gjør at desom jobber på åstedet får bedre oversikt og et roligere miljø på og rundt åstedet, forutsattat bilene er utstyrt med DVI-funksjon.

Vi har montert vårt kontrollpanel med Ferno Bøtt’n for enkel betjening av sirene ogblålys. I tillegg har vi montert aktiv holder for Motorola radioterminal samt Locus-nettbrettpå svingbar arm med enkel betjening fra førerplass.

Whelen Core med DVI-funksjon er designet for å gjøre jobben din somutrykningsmedarbeider tryggere og mer oversiktlig, og i tillegg gjøre det enklere for andremedtrafi kanter rundt åstedet. For oss som bor her vi bor med lange og mørke netter i storedeler av året, så vil det være til stor nytte å velge å utstyre din bilpark medutrykningskjøretøy med Whelen Core med DVI. Det beste av alt er at produktet leveres medden samme velkjente kvaliteten og lange levetiden som Whelens øvrige produkter. SomNordens eneste importør og distributør av Whelen står vi klare til å hjelpe deg medmontering av dette på din neste bil.

Innredningsløsningen innenfor venstre bakdør har vi skreddersydd en skuffeseksjon helt etter mål fra kunden. Hensikten med denne er at kunden kan ta av seg klær og sko og plassere i rommet for rask og eff ektiv på- ogavkledning ved åstedet, og skuff ene er tilpasset for å huse nødvendig utstyr.

Vi håper å høre fra deg

Ferno norden 25
qr code for Dan Thomas Harila
Name
Dan Thomas Harila
Position
Sales Manager
E-mail
dan.thomas.harila@fernomobility.com
Phone
+47 907 78 628
Ferno norden 16
qr code for Ole Brekkenes
Name
Ole Brekkenes
Position
General Manager
E-mail
ole.brekkenes@fernomobility.com
Phone
+47 901 60 057

© 2024 Ferno Norden